Είστε εδώ

Γεωγραφία & Στατιστικά του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το μόνο πολυνησιωτικό και το περισσότερο εκτεταμένο γεωγραφικά Πανεπιστήμιο της Χώρας

Ακαδημαϊκή - Γεωγραφική Διάρθρωση

Φοιτητικός Πληθυσμός

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5.000 450 250 5.700
ΧΙΟΣ 3.000 350 150 3.500
ΣΑΜΟΣ 2.900 320 80 3.300
ΡΟΔΟΣ 3.300 750 125 4.175
ΣΥΡΟΣ 800 30 15 845
ΛΗΜΝΟΣ 575 0 5 580
ΣΥΝΟΛΟ 15.575 1.900 625 18.100

Η γεωγραφική διασπορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου ισοδυναμεί με Πανεπιστήμιο που εκτείνεται από τις Σέρρες μέχρι τα Ιωάννινα και την Σπάρτη.

Current Style: Βασικό