Προπτυχιακές Σπουδές | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προπτυχιακές Σπουδές

Σπουδάζοντας στο Αιγαίο

18 Τμήματα | 6 Σχολές | 6 νησιά του Αιγαίου

... εμπειρία ουσιαστικών διαπροσωπικών/ακαδημαϊκών σχέσεων σε περιβάλλον ασφαλούς διαβίωσης.                                

Ένα 6λεπτο video για τις σπουδές και την φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαδικασία εγγραφής και τα πρώτα τα βήματα.

Βασικές πληροφορίες διαδικασιών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κατά την φοίτηση.

Η Εθνική Νομοθεσία προβλέπει τους τρόπους εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη για την απρόσκοπτη εξέλιξη των σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Διασύνδεσή με επόμενα βήματα σταδιοδρομίας.

Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Διδασκαλία νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Κέντρο Πληροφόρησης.

Current Style: Βασικό

espa.jpg