Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 05.09.2022 έως και 30.09.2022

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 10.10.2022.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως και 06.01.2023).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 16.01.2023 έως και 10.02.2023

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2023.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 20.02.2023

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  13.02.2023 έως και 26.05.2023

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (16.04.2026) από 10.04.2023 έως και 23.04.2023)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 29.05.2023 έως και 23.06.2023

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 03.07.2023

Αργίες

 • 28/10/2022 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
 • 17/11/2022 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2023 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 27/02/2023 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2023 Εθνική εορτή
 • 01/05/2023 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 05/06/2023 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 07/09/2022, 08/10/2022
 • Λέσβου : 08/11/2022, 17/02/2023
 • Χίου      : 11/11/2022, 22/07/2022
 • Ρόδου   : 14/11/2022, 07/03/2023
 • Σύρου   : 13/11/2022, 06/12/2022
 • Σάμου   : 11/11/2022, 06/08/2022

Current Style: Βασικό

espa.jpg