Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 30.08.2021 έως και 24.09.2021

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 04.10.2021.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 11.10.2021 έως και 21.01.2022

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2021 έως και 06.01.2022).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 24.01.2022 έως και 18.02.2022

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 28.02.2022

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  21.02.2022 έως και 03.06.2022

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (24.04.2022) από 18.04.2022 έως και 01.05.2022)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 06.06.2022 έως και 01.07.2022

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 11.07.2022

Αργίες

 • 28/10/2021 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
 • 17/11/2021 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2022 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2022 Εθνική εορτή
 • 01/05/2022 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 13/06/2022 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 07/09/2021, 08/10/2021
 • Λέσβου : 08/11/2021, 17/02/2022
 • Χίου      : 11/11/2021, 22/07/2021
 • Ρόδου   : 14/11/2021, 07/03/2022
 • Σύρου   : 13/11/2021, 06/12/2021
 • Σάμου   : 11/11/2021, 06/08/2021

Current Style: Βασικό

espa.jpg