Κατατακτήριες Εξετάσεις (FAQS) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κατατακτήριες Εξετάσεις (FAQS)

Συχνές Ερωτήσεις για την Κατάταξη  Πτυχιούχων  στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν την καλύτερη ακαδημαϊκή επιλογή για όσους  επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο προπτυχιακών σπουδών και να εστιάσουν σε διαφορετική ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική κατεύθυνση.

Ποιους αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις; 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον πτυχίο.

Η εισαγωγή πτυχιούχων  μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων πραγματοποιείται στοΤμήμα στο οποίο αιτούνται οι υποψήφιοι και αφορούν στην εισαγωγή τους μόνο σε αυτό το Τμήμα βάσει των εξετάσεων που διενεργεί το ίδιο το Τμήμα.

 

Υπάρχουν περιορισμοί για τους υποψήφιους λόγω διαφορετικού  γνωστικού αντικειμένου του  πρώτου τίτλου σπουδών σε σχέση με το αντικείμενο που θέλουν να σπουδάσουν;

Όλοι/ες οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ανεξαρτήτως αντικειμένου  μπορούν να καταταταχθούν σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Εξαίρεση αποτελούν τα Τμήματα που καταργήθηκαν βάσει του σχεδίου Αθηνά και εξακολουθούν να λειτουργούν μεταβατικά μέχρι το 2018, τα οποία δε δέχονται καθόλου πτυχιούχους από κατάταξη. 

 

Πόσοι φοιτητές γίνονται  δεκτοί σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Κάθε χρόνο και για κάθε Τμήμα ο αριθμός εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις ανέρχεται στο 12% του αντίστοιχου καθορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το Τμήμα δεν δύναται να εισάγει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, αλλά ούτε και μικρότερο, στον βαθμό που υπάρχει ικανός αριθμός εξεταζόμενων που πληροί τις προϋποθέσεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει τον αριθμό εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ως εξής:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

200

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

300

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

130

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

105

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

270

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

200

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

200

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

150

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

125

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

220

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

125

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

160

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

230

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

100

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

140

ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

230

ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

180

 

Πώς γίνονται οι εξετάσεις;  

Κάθε  Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  διεξάγει ετησίως τις  κατατακτήριες  εξετάσεις. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση τριών μαθημάτων, τα οποία επιλέγει η Συνέλευση Τμήματος.

 

Ποια είναι τα μαθήματα και η ύλη των εξετάσεων;   

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η αντίστοιχη ύλη τους αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως – από τα τέλη Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους-  στην Ιστοσελίδα των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών του Ιδρύματος, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερομένων.  

 

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Κάθε χρόνο οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης και 20ηςΔεκεμβρίου.

 

Πότε ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων;

Το Πρόγραμμα των κατατακτηρίων ανακοινώνεται εγκαίρως- παράλληλα με το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους-  στην Ιστοσελίδα των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών του Ιδρύματος.

 

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος:

  • Λαμβάνει στο email του σε μορφή pdf την αίτηση
  • Εκτυπώνει και υπογράφει την αίτηση
  • αποστέλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου εντός των καθορισμένων ημερομηνιών είτε την καταθέτει αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου.

 

Ποιες υποχρεώσεις έχω κατά τη διάρκεια των εξετάσεων;

  • Οι υποψήφιοι/ες την πρώτη ημέρα των εξετάσεων χρειάζεται να βρίσκονται στην αίθουσα μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και τις υπόλοιπες δύο ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα
  • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητά τους.
  • Οι υποψήφιοι/ες είναι απαραίτητο ότι χρησιμοποιούν μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι στα γραπτά τους δοκίμια.
  • Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
  • Οι υποψήφιοι/ες, εφόσον παραδώσουν το γραπτό τους και εγκαταλείψουν την αίθουσα δεν επιτρέπεται να επανέλθουν στην εξέταση.
  • Οι υποψήφιοι/ες  δεν πρέπει να παρουσιάσουν καμία ένδειξη των ατομικών τους στοιχείων στα γραπτά τους δοκίμια
  • Οι υποψήφιοι/ες αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα,  εάν αντιγράψουν ή δολιεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία. 

 

Οι επιτυχόντες/χούσες σε ποιο εξάμηνο σπουδών εισάγονται;

Για Τμήματα υποδοχής τετραετούς και πενταετούς φοίτησης το εξάμηνο εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει το ακριβές εξάμηνο εισαγωγής (μεταξύ 1ου έως 5ου).

 

Απαλλάσσομαι από τα μαθήματα που θα εξεταστώ στις κατατακτήριες εξετάσεις; 

Όλοι οι επιτυχόντες/χούσες  απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  Υποδοχής.

 

Αναγνωρίζονται μαθήματα του προηγούμενου Πτυχίου μου;

Η  Συνέλευση του  Τμήματος μπορεί να  απαλλάξει τους κατατασσόμενους  από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως  ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, κρίνοντας κάθε φορά από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.

 

Υποχρεούμαι να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα;

Η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει για την υποχρέωση των εγγεγραμμένων κατατασσόμενων να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις του προγράμματος σπουδών για τα οποία κρίνει ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης των υποψηφίων.

   

Σημαντικά χρονικά  ορόσημα:

Απρίλιος-Μάιος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση εξεταζόμενων μαθημάτων, εξεταστέας ύλης στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών.

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών.

1η - 15η Νοεμβρίου: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις

1η - 20η Δεκεμβρίου: Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg