Έναρξη έρευνας για τη μετανάστευση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έναρξη έρευνας για τη μετανάστευση

Έναρξη έρευνας για τη μετανάστευση

Η μετανάστευση στη σύγχρονη εποχή αναδύεται ως ένας κρίσιμος παράγοντας των αλλαγών του σημερινού κόσμου, καθώς αποτελεί ένα σύνθετο δημογραφικό και κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο με σημαντικές συνέπειες για τις περιοχές προέλευσης και υποδοχής.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ρόντο και σε συνεργασία με το Παν. Θεσσαλίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Επιστήμης του Würzburg, υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία». Η ερευνητική δράση υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις πρόσφατες μαζικές ροές από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και την Ασία που αφορούν εκατομμύρια μετακινούμενους οι οποίοι επιχειρούν να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, με πύλες εισόδου συγκεκριμένες περιοχές της Νοτίου Ευρώπης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.

Το κρίσιμο ζήτημα που διερευνά είναι η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής σημαντικού μέρους των παραπάνω προσφύγων/μεταναστών, όπως διαφαίνεται από τις διαμορφούμενες εξελίξεις. Κάτω από το πρίσμα των εξελίξεων αυτών και στην κατεύθυνση κοινωνικής ένταξης των παραπάνω πληθυσμών, μια σειρά παραγόντων θεωρούνται κρίσιμοι. Αυτοί διερευνώνται με επιστημονικά κριτήρια που σχετίζονται με την Κρατική παρέμβαση και τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτή την προοπτική.

Τελικός στόχος της παρούσας ερευνητικής δράσης αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του πρόσφατου μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Παράλληλα, η ολιστική μεθοδολογική αντιμετώπιση που χρησιμοποιείται (θεωρητική προσέγγιση, θεσμική και εννοιολογική τεκμηρίωση, πρωτογενής και δευτερογενής ποσοτική και ποιοτική έρευνα), αποτελεί μια καινοτομική προσέγγιση, που διασφαλίζει την καθιέρωση καλών πρακτικών και απαντά σε ένα ζήτημα αιχμής που έχει τεράστια επίδραση στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.  

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Ιουν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg