ανάθεση των Υπηρεσιών «συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών του οικον. Έτους 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών «συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών του οικον. Έτους 2018

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των Υπηρεσιών «συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών  του οικον. Έτους 2018 ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός   δαπάνης των   ως άνω Υπηρεσιών, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 13.998  €  πλέον του ΦΠΑ   ποσού 3359,52€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν  να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να  μας  ενημερώσουν  μέχρι  και  την  Δευτέρα,  04-12-2017    και  ώρα  11:00  π.μ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση:Λόφος  Παν/μίου  Αιγαίου  κτήριο  Διοίκησης    (όνομα  υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Νοε 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg