ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, του Δικτύου Ποτίσματος και του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, του Δικτύου Ποτίσματος και του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, του Δικτύου Ποτίσματος και του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης για τις ως άνω υπηρεσίες, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 10.256,41  €  πλέον του ΦΠΑ 17 % ποσού 1743,59€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη    20-03-2018  και ώρα 11η:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου,  κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951)  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

15 Μαρ 2018Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΛέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg