Ανάθεση Υπηρεσιών Εγκαταστάτη Υδραυλικού για Υδραυλική εγκατάστασταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάθεση Υπηρεσιών Εγκαταστάτη Υδραυλικού για Υδραυλική εγκατάστασταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας  Ανάθεση Υπηρεσιών Εγκαταστάτη Υδραυλικού για την  Υδραυλική εγκατάστασταση :

  1. Μιας δεξαμενής  χωρητικότητας 1,000 λίτρων.
  2. Αντλία νερού η οποία θα μπορεί να τροφοδοτήσει τον αποσκληρυντή του κτηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με πίεση    πάνω από 5  bar
  3. Πιεστικό δοχείο 80 lt
  4. Σωλήνα φ 50 16 atm,  20.
  5.  διάφορα άλλα υλικά για τη σύνδεση αυτών όπως  : φλοτέρ 1,5 ίντσας για τη δεξαμενή -  πρεσοστάτης -  ηλεκτρικό φλοτέρ και ρελε ισχύος  για τον έλεγχο και προστασία της αντλίας νερού  - πεντάοδη βάνα – ανεπίστροφη βαλβίδα – σωλήνα φ 50 16 atm και άλλα μικρούλικα για τη διασύνδεση όλων αυτών.

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις ως άνω υπηρεσιες,  ανέρχεται  στο ποσό των 468,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 17 %.

    

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την υποβολή προσφοράς , να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα,   19-03-2018 και ώρα 11:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,(Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νικος Μιχαλάκης    τηλ.  επικοινωνίας 22510  36951 &   36 958  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

 

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg