ανάθεση Υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ οικοπέδων του στο Λόφο Παν/μίου Αιγαίου και στην πόλη της Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση Υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ οικοπέδων του στο Λόφο Παν/μίου Αιγαίου και στην πόλη της Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λόγους ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,   προτίθεται να προβεί στην   απ’  ευθείας ανάθεση:  Υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ οικοπέδων του στο Λόφο Παν/μίου Αιγαίου και στην πόλη της Μυτιλήνης.

Η προ υπολογιζόμενη  δαπάνη των ως άνω υπηρεσιών , ανέρχεται στο ποσό των  2.400,00  €  πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι στο συνολικό ποσό των 2.808,00 € με τον ΦΠΑ.

Η ως άνω δαπάνη,  θα καλυφθεί από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου οικονομικού  έτους  2018.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να  ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,  3  -08 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Αυγ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg