ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ” (Κωδ. 80647) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ” (Κωδ. 80647)

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 70497/2021, 17.12.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Κωδ. 80647), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι...

10 Φεβ 2022Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg