Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017/18

Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα:

https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2017

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σκαναρισμένα μέσω της παραπάνω εφαρμογής. Κανένα δικαιολογητικό δεν κατατίθεται σε έντυπη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στη σχετική σελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

Με εκτίμηση

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου

81 100 - Μυτιλήνη

Τηλ: 22510 36164, 36046

Fax: 2251036169

E-Mail: tfms@aegean.gr

https://studies.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

11 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Φοιτητική Μέριμνα

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg