ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή»

του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Όπως είναι γνωστό, παρά τα σημαντικά βήματα που οι γυναίκες του δυτικού κόσμου έχουν κάνει και παρά την  πρόοδο προς την έμφυλη ισότητα που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές ανισότητες, τις οποίες πρέπει να υπερβούμε, εάν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για κοινωνική δικαιοσύνη. Βεβαίως, πολλές διαφορές μεταξύ των Φύλων, όπως εκείνες στο εισόδημα, στην εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, στην εκπαιδευτική εξέλιξη  υπολογίζονται πλέον και γίνεται προσπάθεια εξισορρόπησης τους. Αρκετές άλλες όμως παραμένουν αόρατες, αφού πρόκειται για κοινωνικές κατασκευές και θεσμούς που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις μας. Άλλωστε, οι ρόλοι που συνδέονται με τα φύλα και τα σεξουαλικά στερεότυπα, όπως εκφράζονται τόσο στην ιδιωτική σφαίρα όσο και στο πλαίσιο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της πολιτικής, διαμορφώνονται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Σήμερα, ωστόσο,  υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων και στοιχείων που επιτρέπουν να εκτιμηθούν έγκαιρα και ολοκληρωμένα οι ευεργετικές συνέπειες της ισότητας, λ.χ. από την ένταξη των γυναικών στην εργασία. Τα στοιχεία επιτρέπουν να κατανοηθεί η επίπτωση στην κατανομή των πόρων, στη νομοθεσία κλπ. και να υπάρξουν οι ανάλογες διατυπώσεις. Παρατηρείται όμως το εξής οξύμωρο: ενώ, όταν  διαμορφώνονται σχέδια για τις  διάφορες εθνικές δράσεις, που συνήθως αφορούν σε επερχόμενες δεκαετίες, τίθενται ενδεχομένως και ζητήματα φύλου, κατά κανόνα, όμως, τα σχέδια αυτά ξεχνιούνται όταν έρχεται η φάση της υλοποίησης. Οι γυναίκες και οι δραστηριότητές τους παραμελούνται συχνά,  παρά τις όποιες  προσπάθειες εκ μέρους εκείνων που ανησυχούν για τη διαστρέβλωση, στην οποία οδηγεί αυτή η παραμέληση.

Πάντως, έτσι ή αλλιώς, επιδιώκεται σήμερα η ισότητα μεταξύ των Φύλων. Η  υιοθέτηση από την Ε.Ε. της  αρχής της «ένταξης της ισότητας σε όλα τα μέτρα και όλες τις πολιτικές» (gender mainstreaming)  αποτελεί  σημαντικό  βήμα  προόδου, αφού  συνεπάγεται  ότι  η  προώθηση  της  ισότητας  μεταξύ  των  φύλων  πρέπει να ενσωματώνεται  κατά  τρόπο  σαφή  σε  όλες  τις  πολιτικές  και  τα  προγράμματα της κοινότητας και των κρατών-μελών και  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Και όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ,

  1. Οι σχέσεις εξουσίας που εμποδίζουν τις γυναίκες να ζήσουν πλήρως τη ζωή τους λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα της κοινωνίας - από το πλέον «προσωπικό» έως και το πλέον «δημόσιο».
  2. Ο στόχος της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δημιουργεί μια ισορροπία που αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία καθαυτή, αλλά και η πιο αποτελεσματική λειτουργία της.
  3. Επομένως η ίση συμμετοχή των γυναικών δεν συνιστά μόνον αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα συμφέροντα των γυναικών.

Και θα προσθέταμε πως,  «όσο το “γυναικείο” θα ταυτίζεται απαξιωτικά με την ιδιωτική σφαίρα, η Δημοκρατία θα έχει φύλο άρρεν. Και η ανατροπή αυτής της κατάστασης συμπεριλαμβάνει όχι απλώς την εμπλοκή περισσότερων γυναικών σε θέσεις εξουσίας, αλλά κυρίως την άρση της απαξίωσης του “ιδιωτικού” και την ολόπλευρη διαχείριση όλων των κοινωνικών προβλημάτων από άνδρες και γυναίκες, μια εξέλιξη που υπόσχεται απελευθέρωση και πλουσιότερη ανάπτυξη και των ανδρών και συμμετοχή ασχέτως φύλου» (Παντελίδου-Μαλούτα, 2002).

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg