απόκτηση ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απόκτηση ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

                                                                                                Μυτιλήνη 30/10/2019  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απόκτηση ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 4-11-2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

  • Ν. Κουντουριώτου 22, 82132 Χίος, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Νικολογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 22710 35022
  • Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036148

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: knikol@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg