απ’ ευθείας ανάθεση, «Υπηρεσίες Διάγνωσης και προ κοστολόγησης βλαβών δύο 2 Συμπιεστών, της πρώτης εκ των δύο (2) αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας (MCR-262) και Προμήθεια & Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού ελεγκτή | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση, «Υπηρεσίες Διάγνωσης και προ κοστολόγησης βλαβών δύο 2 Συμπιεστών, της πρώτης εκ των δύο (2) αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας (MCR-262) και Προμήθεια & Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού ελεγκτή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, , προτίθεται να προβεί στις  με  απ’  ευθείας ανάθεση, «Υπηρεσίες Διάγνωσης και προ κοστολόγησης βλαβών  δύο 2 Συμπιεστών, της πρώτης εκ των δύο (2) αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας (MCR-262) και Προμήθεια & Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού ελεγκτή, για την εύρυθμη λειτουργία της δεύτερης  Αντλίας Θερμότητας (MCR -232) του κτηρίου Γεωγραφίας ».  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως δαπάνης   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.330,00   €  πλέον ΦΠΑ 24 %   ποσού  799,20  €.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα    26 -03 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg