απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών αποξήλωσης, διάγνωση βλάβης και επισκευής δύο κύριων αντλιών ύδρευσης στα κτήρια του Λόφου της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών αποξήλωσης, διάγνωση βλάβης και επισκευής δύο κύριων αντλιών ύδρευσης στα κτήρια του Λόφου της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,   προτίθεται να προβεί στην   απ’  ευθείας ανάθεση   Υπηρεσιών :αποξήλωσης, διάγνωση βλάβης και επισκευής δύο κύριων αντλιών ύδρευσης στα κτήρια του Λόφου της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης.

Η προ υπολογιζόμενη  δαπάνη των ως άνω υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των  2069,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι στο συνολικό ποσό των 2.420,73€ με τον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου οικονομικού έτους  2018.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να  ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα,  20-08-2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Δημήτριος Ρoυμελιώτης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36958 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: droymel@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Αυγ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg