γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΜΠΙΝΕΙΟ" ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΜΠΙΝΕΙΟ" ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Current Style: Βασικό

espa.jpg