Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα–νερού για τις ανάγκες του ΠA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα–νερού για τις ανάγκες του ΠA

Current Style: Βασικό

espa.jpg