Είστε εδώ

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδ/φών / Προϋπολογισμός) συμπληρωματική της με αριθμό 18DIAB000003687 (ΕΣΗΔΗΣ) διαβούλευσης, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Current Style: Βασικό