Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Current Style: Βασικό

espa.jpg