επέκταση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις εκπαιδευτικές εργαστηριακές ασκήσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ήτοι την αναγέννησης 2 στηλών παραγωγής απιονισμένου νερού τύπου ZALION 1200, του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

επέκταση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις εκπαιδευτικές εργαστηριακές ασκήσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ήτοι την αναγέννησης 2 στηλών παραγωγής απιονισμένου νερού τύπου ZALION 1200, του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην επέκταση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις εκπαιδευτικές εργαστηριακές ασκήσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ήτοι την αναγέννησης 2 στηλών παραγωγής απιονισμένου νερού τύπου ZALION 1200, του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας για το έτος 2018.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (269,10€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% καθώς και εξόδων μεταφοράς.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 14:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης - Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, με την κ. Τζαγκαράκη Άννα τηλ. επικοινωνίας 2251036923 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: atzag@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg