επιλογή αναδόχου «για Υπηρεσίες συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

επιλογή αναδόχου «για Υπηρεσίες συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρλόβασι 6/7/2019                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην επιλογή αναδόχου «για Υπηρεσίες  συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε  κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για  χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών» που θα διενεργηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για δύο (2) έτη είναι 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του περιφερειακού τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Καρλόβασι Σάμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg