μετατροπή του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu, σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web) & στην αντικατάσταση των ελληνικών κειμένων του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu με τα αντίστοιχα κείμενα στην αγγλική γλώσσα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

μετατροπή του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu, σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web) & στην αντικατάσταση των ελληνικών κειμένων του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu με τα αντίστοιχα κείμενα στην αγγλική γλώσσα

                                    Μυτιλήνη 21/10/2021  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί α) στη μετατροπή του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu, σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web), β) στην αντικατάσταση των ελληνικών κειμένων του 5ου τεύχους του περιοδικού ΑΙΓΑΙΟ.edu με τα αντίστοιχα κείμενα στην αγγλική γλώσσα και μετατροπή του σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 27-10-2021 και ώρα 12:00 μ.μ., επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Ν. Κουντουριώτου 22, 82132 Χίος, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Νικολογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 22710 35022

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036148

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: knikol@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg