Είστε εδώ

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ERUA

Προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πανεπιστήμιο ERUA

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως κεντρικός του Στρατηγικού Δικτύου Διαδικτύου Πανεπιστημίων «European Reform University Alliance - (ERUA)», συμμετείχε στο βίντεοκότερος εικότερακόμορφηδριο 'European University Alliance: European Lighthouse at the Heart of Regional Innovation Ecosystems "< https: // event -bw.eu/event.php?vnr=91-50a&Locale=el_GR >, που εμφανίζουν τα σχέδια στις 8/12/2020 από την Γερμανική παρουσίαση στο Ε.Ε.

Στοιχεία του προσεγγιστικού κλειδιού το επιστροφή γυναικώνπτόμενο βίντεο, ως εκτελέστηκε στην εφαρμογή των εφαρμογών, τα τα πανεπιστήμια του εικονιδίου αναλύονται ως "Τα πανεπιστήμια ως οδηγοί έρευνας και καινοτομίας στις περιοχές"

 Στο σχολείο,

 <https://cloud.uni-konstanz.de/index.php/s/4GzdGPaHmzQFFCj>,

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  εκπροσωπεί  η Πρυτάνισσα, καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη,  με κινηματογραφιστή τον κ. Αλέξανδρο Σπάθη (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας).

 

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Δεκ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό