παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγής (Εκτύπωση - φωτοτυπίες – σκανάρισμα) Σχεδίων μεγάλων διαστάσεων – Τευχών δημοπράτησης, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγής (Εκτύπωση - φωτοτυπίες – σκανάρισμα) Σχεδίων μεγάλων διαστάσεων – Τευχών δημοπράτησης, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγής (Εκτύπωση - φωτοτυπίες – σκανάρισμα) Σχεδίων μεγάλων διαστάσεων – Τευχών δημοπράτησης, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 598,30 + ΦΠΑ 17% (101,70 €) ήτοι σύνολο 700,00 € (επτακόσια ευρώ).

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 17.07.2018 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την με φαξ στο 2251036159 ή  ηλεκτρονικά στο email: mlogiot@aegean.gr.

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 22510-36151)

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Ιουλ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg