Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μπαλκονιών στο ιδιόκτητο κτήριο στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μπαλκονιών στο ιδιόκτητο κτήριο στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μπαλκονιών στο ιδιόκτητο κτήριο επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 4.430,00 € + ΦΠΑ 24% (1.063,20 €) ήτοι σύνολο 5.493,20 € (Πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 22-09-2023 και ώρα 12:00 μ.μ συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr

(Πληροφορίες: Απόστολος Παπαδόπουλος, ΚΔΤΥ, Μυτιλήνη, τηλ. επικοινωνίας 22510-36154) 

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Σεπ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg