Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μον. Μυτιλήνης για τα έτη 2023, 2024 & 2025 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μον. Μυτιλήνης για τα έτη 2023, 2024 & 2025

Μυτιλήνη, 05/04/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση για Παροχή  Υπηρεσιών  Συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών, μικρής κλίμακας επεκτάσεις, διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας  των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, Περιοδικός  Έλεγχος και Σύνταξη Υ.Δ.Ε. των Ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  της Πανεπιστημιακής  Μον. Μυτιλήνης για τα έτη 2023, 2024 & 2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 29.059,83 €  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 4.940,17  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  10-04-2023 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας  με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και  με ηλεκτρονική αποστολή στα (email: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου  του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Απρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg