Προκήρυξη για την πρόσληψη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022) Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022) Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Current Style: Βασικό

espa.jpg