ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Αναπτυξιακών Μελετών και Ερευνών (Ε.Α.Μ.Ε.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Αναπτυξιακών Μελετών και Ερευνών (Ε.Α.Μ.Ε.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg