Προμήθειας υλικών και παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθειας υλικών και παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Μυτιλήνη, 09/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί   στην ανάθεση  της Προμήθειας  υλικών και παροχής Υπηρεσιών  : Αποκατάστασης  τεχνικών προβλημάτων κτηρίων  του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, ανά ομάδα δαπάνης   ως παρακάτω :

ΟΜΑΔΑ Α    Προμήθεια Αντλιών  νερού                                         (ΚΑΕ 1413α)

Α/Α

Ομαδας

Είδος Περιγραφή

Προϋπολογισμός δαπάνης με τον ΦΠΑ 17% (€)

Α1

Προμήθεια Αντλία νερού  μετά  του  ηλεκτρονικού ελεγκτή πίεσης (Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Εκθεσης )

220,00

Α2

Προμήθεια Υποβρύχια Αντλία Όμβριων Υδάτων 800W .  τεμ 2

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Εκθεσης )

250,00

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

470,00

ΟΜΑΔΑ Β     Υπηρεσίες επισκευής των τριών (3) λεβητών από χυτοσίδηρο(καε 879α )

     

Β

Υπηρεσίες επισκευής των τριών (3) λεβητών από χυτοσίδηρο

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Εκθεσης )

800,00

ΟΜΑΔΑ Γ    Υγρομόνωση λουκιού αποχέτευσης  κουζίνας     (καε 879α )

Γ

Υπηρεσίες Υγρομόνωσης  λουκιού αποχέτευσης  κουζίνας  εστιατορίου

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Εκθεσης ) 

200,00

ΟΜΑΔΑ Δ    Υπηρεσίες Χρωματισμών                                      (ΚΑΕ   863 Α )

Δ

Υπηρεσίες Χρωματισμών ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ Γεωγραφίας  και εξωτερικα της αιθουσας  διαδρόμου   . (Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Εκθεσης )

500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.970,00€

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη     13η  - 09ου - 2022 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   &  gmakaron@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg