Προμήθεια αναλωσιμων υλικών και ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ετήσιας συντήρησης του σκάφους του Παν/μίου Ε-Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια αναλωσιμων υλικών και ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ετήσιας συντήρησης του σκάφους του Παν/μίου Ε-Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την κάλυψη των αναγκών της Ετήσιας συντήρησης του σκάφους του Παν/μίου Ε-Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ,  προτίθεται να προβεί  

 

Α. στην  προμήθεια  των ως παρακάτω ομάδων  Αναλωσίμων υλικών /

ανταλλακτικών :

ΟΜΑΔΑ 1Η (Αναλώσιμα –ανταλλακτικά  που απαιτούνται για την συντήρηση της μηχανής του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 383,17 € με τον ΦΠΑ 17%,

• ΟΜΑΔΑ  (Αναλώσιμα –ανταλλακτικά  που απαιτούνται για τον εξοπλισμό καταστρώματος και τις εργασίες καρνάγιου του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 723,00 € με τον ΦΠΑ 17%  

ΟΜΑΔΑ 3η   (Αναλώσιμα –ανταλλακτικά  που απαιτούνται για την συμμόρφωση στην  κείμενη νομοθεσία , προμήθεια δεξαμενής λυμάτων και παρελκόμενου εξοπλισμού   του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 182,05  € με τον ΦΠΑ 17% 

 

Β . στην  ανάθεση  των ως παρακάτω ομάδων υπηρεσιών:

ΟΜΑΔΑ 1Η  (Υπηρεσίες μηχανικού για την Συντήρηση  κυρίας μηχανής του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) .

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 456,30  € με τον ΦΠΑ 17% 

 

ΟΜΑΔΑ 2Η  (Υπηρεσίες καρνάγιου του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ).

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1076,40  € με τον ΦΠΑ 17% 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης , για την προμήθεια και υπηρεσίες , ανέρχεται στο ποσό των  2.824,88 € με τον ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για οποιαδήποτε ομάδα  Προμήθειας ή  Υπηρεσίας εκ των ως άνω αναφερομένων   , να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα ,   8 -07  -2019  και ώρα 10η :00 πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης   τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 , 36958   ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg