προμήθεια ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης και Υπηρεσίες αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας για την χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης και Υπηρεσίες αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας για την χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ορθή  επανάληψη ανάρτησης  Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορά  στην από 26/7/2018 αναρτημένη Διακήρυξη Σ.Δ  «προμήθεια  ανταλλακτικών   Πυρανίχνευσης και  Υπηρεσίες  αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας για την χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα κτήρια του   Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (ΜΠΙΝΕΙΟ ,ΙΜΒΡΟΥ 3&ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ)»

Με την από 26/7/2018 Ανάρτηση στο site  του Παν/μίου Αιγαίου που αφορά στον Συνοπτικό Διαγωνισμό  (Σ.Δ)    προμήθειας   ανταλλακτικών  Πυρανίχνευσης και  Υπηρεσίες     αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας   για την   χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  στα κτήρια του   Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (ΜΠΙΝΕΙΟ, ΙΜΒΡΟΥ 3 & ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ),

μαζί με την Διακήρυξη και Περίληψη διακήρυξης , στάλθηκε εκ παραδρομής και αναρτήθηκε ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ WOORD  που αφορούσε σε άλλο Συνοπτικό Διαγωνισμό .  

Σε αντικατάσταση αυτού, αναρτάται Το Ορθό  ‘Τ.Ε.Υ.Δ‘  που αφορά στον ως άνω Σ.Δ. που στέλνεται με την παρούσα ανακοίνωση.

 

Μυτιλήνη, 1-8-2018

 

Νίκος Μιχαλάκης

Προϊστάμενος ΠΤΤΥ

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Αυγ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg