προμήθεια Αυτοκόλλητης Αντιολισθητικής Ταινίας σκαλοπατιών για τοποθέτησή της σε σκάλες των κτηρίων της Παν/κής μον. Μυτιλήνης για λόγους ασφαλείας έναντι της ολισθηρότητας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια Αυτοκόλλητης Αντιολισθητικής Ταινίας σκαλοπατιών για τοποθέτησή της σε σκάλες των κτηρίων της Παν/κής μον. Μυτιλήνης για λόγους ασφαλείας έναντι της ολισθηρότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 800 m Αυτοκόλλητης Αντιολισθητικής Ταινίας σκαλοπατιών πλάτους 5cm , χρώματος μαύρου για τοποθέτησή της σε σκάλες των κτηρίων της Παν/κής μον. Μυτιλήνης , για λόγους ασφαλείας έναντι της ολισθηρότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας,  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.025,64 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 174,36 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 21η-5ου-2019 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg