προμήθεια δύο (2) συνθέσεων αποξηραμένων, μία επιδαπέδια και μία επιτραπέζια | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια δύο (2) συνθέσεων αποξηραμένων, μία επιδαπέδια και μία επιτραπέζια

Μυτιλήνη 07/10/2022  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) συνθέσεων αποξηραμένων, μία επιδαπέδια και μία επιτραπέζια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 12-10-2022 και ώρα 12:00 μ.μ., επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ασπρολούπος Ραφαήλ, τηλ. επικοινωνίας 22510 36145

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Κεντέρη Ελένη, τηλ. επικοινωνίας 22510 36142

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: rasproloupos@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Οκτ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg