προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου (έτους 2019) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου (έτους 2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, για το έτος 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (23.457,61€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 13:00  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης-Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, με τους κ.κ. Κάιτατζη Γεώργιο και Τζαγκαράκη Άννα στα  τηλ. επικοινωνίας 22510 36921 & 36923 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: gkai@aegean.gr & atzag@aegean.gr.

 

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg