Προμήθεια και Εγκατάσταση εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου για τα γραφεία του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια και Εγκατάσταση εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου για τα γραφεία του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου για τα γραφεία του κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 7.258,06 € + ΦΠΑ 24% (1.741,94 €) ήτοι σύνολο 9.000,00 € (Εννέα χιλιάδες ευρώ).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 25-05-2023 και ώρα 14:00 μ.μ συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: slamb@aegean.gr

(Πληροφορίες: Λάμπου Σταυρούλα, Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-6492207) 

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Μάιος 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg