Είστε εδώ

Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) νέας αντλίας διβάθμιας υψηλής πίεσης για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και λειτουργίας του αυτόματους συστήματος ποτίσματος Λόφου Παν/μίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ορθή επαναληψη).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  μιας  (1) νέας αντλίας  διβάθμιας,  υψηλής πίεσης (μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar), παροχής 5 m3 ανά ώρα και μανομετρικό 65 μέτρα,  με τριφασικό μοτέρ 2ΗΡ (1,5 kw),  αναρρόφηση 1 ¼ ΄΄ και κατάθλιψη 1΄΄,  μαζί με την αντλία θα συμπεριλαμβάνεται και ενα (1)  κολεκτέρ (1)  μιας εισόδου και 3 εξόδων μήκους 60 cm και διαμέτρου 8 cm.  για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και λειτουργίας  του αυτόματους συστήματος  ποτίσματος Λόφου Παν/μίου Αιγαίου .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 760,00 € (με τον ΦΠΑ 17%. 

ήτοι: ποσό 600 €   (για την προμήθεια των υλικών)  και ποσό 160,00€  για την παροχή των υπηρεσιών  εγκατάστασής τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή   21 η -6ου -2019  και ώρα 09η  :00πμ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό