Είστε εδώ

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μέσων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μέσων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 9.700,00€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 2.328,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 05-08-2019 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά Κλεονίκη ή τον κο Παντελεάκη Δημήτριο, στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023,2106492022 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e-email : nkas@aegean.gr  dpan@aegean.gr

Για διευκρινίσεις επί των τεχνικών θεμάτων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον κο Μαΐδανό Ιωάννη στο τηλ. 22510 - 36158 ή στο e-mail:  imaid@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό