προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups)» για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητικών κατοικιών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups)» για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητικών κατοικιών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου

Χίος 19/09/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups)» για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητικών κατοικιών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.564,10 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ και δέκα λεπτά) πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 436,90 (τετρακόσια τριάντα έξη ευρώ και ενενήντα λεπτά).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 26/09/2022 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Χίου, Μιχάλων 8 82132 Χίος κα Κυριακή Σαλιάρη τηλ 2271035021 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: chios_oik_ypir@chios.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg