Είστε εδώ

προμήθεια συσκευής για την εφαρμογή μεταλλικών ετικετών μικρών θηλαστικών (Applicator for ear tags) καθώς και Μεταλλικών ετικετών (για τη συγκεκριμένη συσκευή) για σήμανση μικρών θηλαστικών (Ear Tags), για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος της Πανεπι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συσκευής για την εφαρμογή μεταλλικών ετικετών μικρών θηλαστικών (Applicator for ear tags) καθώς και Μεταλλικών ετικετών (για τη συγκεκριμένη συσκευή) για σήμανση μικρών θηλαστικών (Ear Tags), για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (391,95€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 07/06/2019 και ώρα 12:00  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης-Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, με τους κ.κ. Κάιτατζη Γεώργιο και Τζαγκαράκη Άννα στα  τηλ. επικοινωνίας 22510 36921 & 36923 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: gkai@aegean.gr & atzag@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

31 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό