προμήθεια 50 ελληνικών σημαιών με τύπωμα μεταξοτυπίας, σε ύφασμα πολυεστέρα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 50 ελληνικών σημαιών με τύπωμα μεταξοτυπίας, σε ύφασμα πολυεστέρα

                                                Μυτιλήνη 06/09/2021  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 50 ελληνικών σημαιών με τύπωμα μεταξοτυπίας, σε ύφασμα πολυεστέρα και με διαστάσεις 1,10 x 1,65, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 09-09-2022 και ώρα 12:00 μ.μ., επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ασπρολούπος Ραφαήλ, τηλ. επικοινωνίας 22510 36145

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Κεντέρη Ελένη, τηλ. επικοινωνίας 22510 36142

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: rasproloupos@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg