ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Η υποβολή αιτήσεων έως 4 Σεπτεμβρίου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν έως δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή». Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Μάιος 2017

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg