ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

- Η υποβολή αιτήσεων έως και Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της συστηματικής γνώσης και της έρευνας στο χώρο της Μελέτης των Φύλων, στη μελέτη του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και στην τεκμηρίωση της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η πολυεπιστημονικότητά του, η διαπολιτισμική του προσέγγιση, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Μάιος 2017

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg