Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου  50/29.09.2020, 51/13.10.2020)

Σκοπός του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19* και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου.

Η ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στους χώρους του Ιδρύματος. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στην περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μία Πανεπιστημιακή Μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

Α. Μέτρα προφύλαξης

Η ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο:

 • Προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ φοιτητών/τριών και φοιτητών/τριών-διδασκόντων/ουσών, καθώς και μεταξύ του προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 • Συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών).

• Καθολική και σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) σε όλους τους κλειστούς χώρους του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των Φοιτητικών Κατοικιών και των καταλυμάτων μίσθωσης κλινών από τους/τις φοιτητές/τριες και το σύνολο του προσωπικού, καθώς και στους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πολλών ατόμων (ή στις περιπτώσεις ειδικών, κατά τόπους, μέτρων).

• Καλός αερισμός των αιθουσών, των χώρων εργασίας και των φοιτητικών κατοικιών, σχολαστική καθαριότητα όλων των χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/10) σε επιφάνειες.

• Αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων φοιτητών/τριών και προσωπικού, συνωστισμού στους διαδρόμους των κτηρίων, καθώς και τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας σε μικρές συναθροίσεις.

 • Χρήση μάσκας στην περίπτωση χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς και από τους χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Αποφυγή των μη αναγκαίων επισκέψεων στους χώρους του Ιδρύματος και λειτουργία των υπηρεσιών κυρίως με ραντεβού.
 • Αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος χρήσης τους.
 • Προστασία φοιτητών/τριών και του προσωπικού όλων των κατηγοριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και εφαρμογή των κατά περίπτωση οδηγιών.
 • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων των φοιτητών/τριών στα με φυσική παρουσία διδασκόμενα μαθήματα και εργαστήρια.
 • Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά την εναλλαγή των τμημάτων πρέπει να μεσολαβεί καλός καθαρισμός του χώρου και των επιφανειών (εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος) και αρκετός χρόνος (τουλάχιστον 15 λεπτών) ώστε να αεριστεί επαρκώς η αίθουσα. Σε χώρους εργαστηρίων όπως πληροφορικής, συστήνεται σχολαστικός καθαρισμός του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση.
 • Οι φοιτητές/τριες επιβάλλεται να τηρούν τους κανόνες σήμανσης σε κάθε χώρο διδασκαλίας ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Για τον λόγο αυτό σημαίνονται από κάθε Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, με μέριμνα του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας, οι θέσεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
 • Η σίτιση των φοιτητών/τριών συνεχίζεται απρόσκοπτα και τα φοιτητικά εστιατόρια παραδίδουν το φαγητό σε πακέτα σε ευρύ ωράριο διανομής, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η δημιουργία σειρών αναμονής. Κατά τη διανομή των πακέτων, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου.
 • Τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν αποκλειστικά με διανομή ή σε πακέτο, χωρίς τραπεζοκαθίσματα. Κατά την εξυπηρέτηση τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου.
 • Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε λειτουργία.  Ο δανεισμός βιβλίων συνεχίζεται κανονικά τηρουμένων των μέτρων ασφαλείας.
 • Οι τελετές καθομολόγησης, τα συνέδρια και οι ημερίδες γίνονται εξ αποστάσεως για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για τον περιορισμό συνάθροισης φυσικών προσώπων.
 • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης και λοιπών συλλογικών οργάνων διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα), απαιτείται μη προσέλευση στην εργασία ή/και στα με φυσική παρουσία διδασκόμενα μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παραμονή στο σπίτι και άμεση ενημέρωση του/της Υπεύθυνου/ης για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Μονάδας.
 • Για λόγους ενδεχόμενης ανάγκης ιχνηλάτησης των επαφών ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, συστήνεται στους/στις διδάσκοντες/ουσες να λαμβάνουν παρουσίες των με φυσική παρουσία συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκού προσωπικού σε κάθε διάλεξη ή εργαστήριο, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθησή του, ενημερώνοντας τους/τις φοιτητές/τριες ότι οι παρουσίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες ιχνηλάτησης στην περίπτωση ύποπτου κρούσματος. Με ευθύνη του/της διδάσκοντα/ουσας θα αποστέλλεται αντίγραφο των παρουσιών (με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μάθημα, ημερομηνία, ώρα, αίθουσα) στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης ή του εργαστηρίου. Το αρχείο τηρεί η Γραμματεία.
 • Το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε φοιτητές/τριες ή/και μέλη του προσωπικού και να ενημερώνεται για την πορεία τους.

Είναι σημαντικό να αναπροσαρμόζονται οι ακριβείς τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης, τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε τοπικό επίπεδο (Πανεπιστημιακή Μονάδα) αναλόγως των συνθηκών και των μέτρων που εξαγγέλλονται σε κάθε νησί.

 

Β.  Ορισμός Υπεύθυνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του Πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος

Ως Υπεύθυνοι/ες  για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ορίζονται οι ακόλουθοι/ες με τα αντίστοιχα τηλέφωνα άμεσης επικοινωνίας (η τηλεφωνική κλήση προωθείται άμεσα στο κινητό τηλέφωνο εκάστης/ου):

 1. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος Καθηγητής Γεώργιος Τσιρτσής (τηλ. 2251 0 36187), με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης  κα Ευστρατία Σταυρακέλλη (τηλ. 2251 0 36178)
 2. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου η Κοσμητόρισσα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου (τηλ. 2271 0 35187), με αναπληρωτή τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου κ. Φώτη Σιδηροφάγη (τηλ. 2271 0 35178)
 3. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητής Βασίλειος Μεταφτσής (τηλ. 2273 0 82187), με αναπληρωτή τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου κ. Φώτη Κυριακού (τηλ. 2273 0 82178)
 4. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Καθηγητής Γιάννης Σεϊμένης (τηλ. 2241 0 99187), με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου κα Γεωργία Βασιλάκη (τηλ. 2241 0 99178)
 5. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  Καθηγητής Δαμιανός Γαβαλάς (τηλ. 2281 0 97187), με αναπληρώτρια την Αναπλ. Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου κα Ελένη Γουρνέλου (τηλ. 2281 0 97178)
 6. Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γκατζιώνης (τηλ. 2254 0 83187), με αναπληρωτή τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου κ. Δημήτρη Κεχαγιά (τηλ. 2254 0 83178)
 7. Για το Κτήριο Βουλγαροκτόνου στην Αθήνα ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης (τηλ. 2106492187), με αναπληρώτρια την Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος κα Χριστίνα Μακρή (τηλ. 21 0 6492178).

Όσον αφορά στις μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου, οι ιδιοκτήτες οφείλουν τον ορισμό του/της Υπεύθυνου/ης για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος και την κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του σε όλους/ες τους/τις διαμένοντες/ουσες.

Επίσης, κάθε Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια μεριμνά ώστε να έχει στη διάθεσή του τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων των καταλυμάτων της Μονάδας του/της.

 

Γ.  Διαδικασία διαχείρισης

 • Κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητής/ήτρια, μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,  μέλος του διοικητικού προσωπικού) που εμφανίσει  τα συμπτώματα τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα και συνιστούν ύποπτο κρούσμα COVID-19, και εφόσον βρίσκεται σε χώρο  του Ιδρύματος, φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη), αποχωρεί από τον χώρο του Ιδρύματος και τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποφεύγοντας αυστηρά στη διαδρομή κάθε επαφή και τηρώντας  όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται.
 • Το μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας-ύποπτο κρούσμα επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 210 5212054 ή 1135) και λαμβάνει οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέλος της κοινότητας-ύποπτο κρούσμα υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Στη συνέχεια,  το μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας-ύποπτο κρούσμα υποχρεούται να επικοινωνήσει απαραιτήτως με τον/την Υπεύθυνο/η της Μονάδας του για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου ή τον/την αναπληρωτή/τριά του/της (εφεξής Υπεύθυνος/η), να τον/την ενημερώσει για τις οδηγίες που έλαβε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και να του/της χορηγήσει τηλεφωνικά τα στοιχεία του, όπως όνομα, Τμήμα φοίτησης ή χώρο εργασίας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από τον Ε.Ο.Δ.Υ., τον/την ενημερώνει και με ποιους ήλθε σε επαφή την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα και ποιους χώρους επισκέφθηκε (αν είναι φοιτητής/τρια και τα μαθήματα στα οποία συμμετείχε με φυσική παρουσία).
 • Ακολούθως, ο/η Υπεύθυνος/η ή ο/η αναπληρωτή/τριά του/της επικοινωνεί άμεσα  και ο ίδιος/α με τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης (τηλ. 210 5212054 ή 1135)  και την Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (email Προέδρου: secretary.gen.dy@moh.gov.gr) και λαμβάνει οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Πανεπιστήμιο και τα μέτρα που κατά περίπτωση πρέπει να ληφθούν.
 • Ειδικά οι φοιτητές/τριες που διαμένουν σε μισθωμένες κλίνες υποχρεούνται παράλληλα να ενημερώσουν άμεσα και τον/την Υπεύθυνο/η της Μονάδας και τον υπεύθυνο του καταλύματος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος, για τις δικές του/της ενέργειες
 • Ο/Η Υπεύθυνος/η της Μονάδας ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της ενημερώνουν αμελλητί τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και τον/την Προϊστάμενο/η της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για κάθε περίπτωση ύποπτου κρούσματος και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατά περίπτωση, βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Εάν το μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας βρίσκεται σε χώρο του Ιδρύματος και η κατάστασή του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του/της, τότε καλείται το Ε.Κ.Α.Β. για να τον/την μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Μέχρι  την έλευση του Ε.Κ.Α.Β., ο/η Υπεύθυνος/η ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της μεριμνά για το άνοιγμα του ειδικά διαμορφωμένου χώρου απομόνωσης και συστήνει στο μέλος της κοινότητας-ύποπτο κρούσμα να μεταβεί στο χώρο αυτό, αποφεύγοντας αυστηρά στη διαδρομή κάθε επαφή και τηρώντας  όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται, να φορέσει τη μάσκα (εάν δεν φοράει ήδη) και τα γάντια που θα βρει εκεί.

 • Σε περίπτωση που απαιτηθεί επίσκεψη του/της Υπεύθυνου/ης ή του/της αναπληρωτή/τριά του/της στον χώρο απομόνωσης, επιβάλλεται εξοπλισμός ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, για την περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων).
 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον χώρο απομόνωσης, εφόσον φιλοξενήθηκε εκεί, απαιτείται επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε  επιφάνειες με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό καθαριότητας.
 • Με τον ίδιο ως άνω τρόπο καθαρίζονται και οι χώροι τους οποίους επισκέφθηκε το ύποπτο κρούσμα.
 • Στην περίπτωση διενέργειας τεστ και εν αναμονή του αποτελέσματος, το μέλος της κοινότητας-ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του έως την έκδοση του αποτελέσματος και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).
 • Σε περίπτωση που διενεργηθεί τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, το μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την πλήρη εξάλειψη  των συμπτωμάτων του.
 • Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, το μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον/την Υπεύθυνο/η της Μονάδας του/της ή τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, αναφέροντας  τις οδηγίες που έλαβε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Ο/Η Υπεύθυνος/η ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει το Ίδρυμα και τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί (π.χ. απολύμανση, ιχνηλάτηση κλπ).

Ακολούθως, ο/η Υπεύθυνος/η ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της ενημερώνει αμελλητί τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και τον/την οικείο/α Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια και υλοποιούνται, με μέριμνα του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας, όλα τα μέτρα που έχει συστήσει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τη συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. απολύμανση, ιχνηλάτηση κλπ). Ισχύει απαγόρευση εισόδου του κρούσματος στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

 • Στην περίπτωση που μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητής/τρια, μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,  μέλος του διοικητικού προσωπικού) εμφανίσει  τα συμπτώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα και συνιστούν ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, και βρίσκεται σε χώρο  εκτός του Ιδρύματος, υποχρεούται και πάλι να επικοινωνήσει με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και ακολούθως να ενημερώσει τον/την Υπεύθυνο/η ή τον/την αναπληρωτή του/της, και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία όπως έχει αναλυτικά αναφερθεί παραπάνω.
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι ο/η Υπεύθυνος/η κάθε Μονάδας για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σε κάθε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

 

Δ.  Ορισμός χώρων απομόνωσης στις Πανεπιστημιακές Μονάδες

Ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα και λαμβανομένης υπόψη της διασποράς των κτηρίων, ορίζονται οι παρακάτω χώροι απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων:

Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

 • Κτήρια Λόφου: Κτήριο Θάλασσας, Ισόγειο, Γραφείο ΙΣ 2.2

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου

 • Συγκρότημα Κτηρίων Μιχάλειου–Αμφιθεάτρου: Μιχάλειο Κτήριο  1ος όροφος, μικρή αίθουσα ορόφου
 • Συγκρότημα μισθωμένων κτιρίων Κουντουριώτη 41 και 45: Κτήριο Κουντουριώτη 41, ισόγειο, πρώην θυρωρείο
 • Κτήριο Καρράδειο: 2ος όροφος νεότερου κτηρίου, Γραφείο 23
 • Κτήριο Κουντουριώτη 22: 1ος Όροφος, χώρος πρώην κουζίνα
 • Κτήριο Κοραή: Ισόγειο, μικρή αίθουσα ισογείου

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου

 • Σχολικό Συγκρότημα: Γραφείο 10
 • Εμπορική Σχολή: 1ος Όροφος, Αίθουσα τηλεδιασκέψεων
 • Κτήριο Λυμπέρη: αίθουσα Φαίδρα

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

 • Κτήριο ‘Κλεόβουλος’: Ισόγειο, Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού (απέναντι από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • Κτήριο ‘7ης Μαρτίου’: Ισόγειο, Γραφείο Ηλεκτρολόγου

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου

 • Κτήριο πρώην Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων: αίθουσα ΠΑΡΘΕΝΩΝ
 • Κτήριο Διοίκησης: 1ος Όροφος-πατάρι κτιρίου.

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου

 • Κτήριο Διοίκησης:  Ισόγειο  στο Ερευνητικό Εργαστήριο 
 • Κτήριο Κυδάδειο: Ισόγειο  στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης
 • Κτήριο Μηνά : Γραφείο στο υπόγειο του κτηρίου

Κτήριο Αθήνας

 • Ισόγειο (πρώην Λογιστήριο)

 

Στις ιδιόκτητες Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου ένα δωμάτιο παραμένει κενό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης στέγασης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

 

Ε. Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας

Ο/Η Πρόεδρος κάθε Τμήματος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους/τις φοιτητές/τριες για το περιεχόμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Ομοίως, ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/τρια κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας ενημερώνει το διοικητικό προσωπικό της Μονάδας του. Το προσωπικό του κτηρίου της Βουλγαροκτόνου, στην Αθήνα, ενημερώνει ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

 

Στις ως άνω συναντήσεις ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό του Ιδρύματος ότι είναι υπεύθυνοι/ες για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο παρόν και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Οκτ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg