Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της, που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της, που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Ιουν 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg