Το αποτύπωμα της παρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΛΚΕ στην 1η Διεθνή Έκθεση BEYOND 4.0 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το αποτύπωμα της παρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΛΚΕ στην 1η Διεθνή Έκθεση BEYOND 4.0

Το αποτύπωμα της παρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΛΚΕ στην 1η Διεθνή Έκθεση BEYOND 4.0

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στην 1η Διεθνή Έκθεσης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, BEYOND 4.0, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Σ.Κ.Θ.), από τις 14 ως τις 16 Οκτωβρίου 2021.

Το Περίπτερο του Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΕΛΚΕ ξεχώρισε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων του που εστιάζουν στην τεχνολογία και καινοτομία, μέσω της προβολής αντίστοιχων πρωτοβουλιών, τόσο από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας (ΓΜΤ2), όσο και από το Περιοδικό “Υ.Δ.Ε.Α.” του ΕΛΚΕ. Το ενδιαφέρον εκθετών, επισκεπτών, αλλά και ΜΜΕ, προκάλεσε η ζωντανή επίδειξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VR) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου «Μουσείων Τόπος».

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της στρατηγικής επιλογής του ΕΛΚΕ για την ανάδειξη της πλούσιας ερευνητικής δράσης, η συμμετοχή στην Έκθεση BEYOND 4.0, αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για δημιουργία προοπτικής νέων συνεργασιών με Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σημαντικός καταγράφεται ο αριθμός των επιχειρηματικών στελεχών οι οποίοι εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου προγραμματίζοντας ειδικές συναντήσεις με τα στελέχη της ΜΟΔΥ και του ΓΜΤ2 του ΕΛΚΕ, όσο και διαδικτυακές συναντήσεις με Επιστημονικούς Υπεύθυνους έργων, για περαιτέρω ενημέρωση και ανίχνευση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επίσης, από τον ακαδημαϊκό χώρο το Περίπτερο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επισκέφθηκαν, ο Πρύτανης του Παν. Θεσσαλίας κ. Μαμούρης και η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κα. Λαλιώτου, η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, κα. Μιχαλοπούλου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανίδης.

Με την παρουσία και ενεργό συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο δρώμενο αφιερωμένο στην τεχνολογία και την καινοτομία, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη, όχι μόνο διατήρησης, αλλά και διεύρυνσης της ενίσχυσης της συνέργειας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και προβολής και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι συνδιαμορφωτής των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ:  

https://www.ru.aegean.gr/elke_website/research/technology_offices

 

Αναπλ. Καθηγήτρια, Μαρία Μαύρη

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg