Είστε εδώ

Υπηρεσίες ελέγχου εγκαταστάσεων, διεκπεραίωση απαιτήσεων της αδειοδότησης και έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα κτίρια της Παν. Μονάδας Σάμου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  Καρλόβασι 16/7/2019                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην επιλογή αναδόχου για «Υπηρεσίες  ελέγχου εγκαταστάσεων, διεκπεραίωση απαιτήσεων της αδειοδότησης και έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα κτίρια της Παν. Μονάδας Σάμου», που θα διενεργηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας είναι 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (μηχανικοί και τεχνικά γραφεία)  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 22  Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του περιφερειακού τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Καρλόβασι Σάμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό