Υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών δύο 2 Συμπιεστών, μιάς εκ των δύο αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας, επανεγκατάστασής των και λοιπές εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία της άνω αντλίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών δύο 2 Συμπιεστών, μιάς εκ των δύο αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας, επανεγκατάστασής των και λοιπές εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία της άνω αντλίας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην μετά από επανάληψη της διαδικασίας,  απ’  ευθείας ανάθεση: Υπηρεσιών  αποκατάστασης  βλαβών  δύο 2 Συμπιεστών,   μιάς   εκ των  δύο (2) αντλιών θερμότητας του κτηρίου Γεωγραφίας, επανεγκατάστασής των και λοιπές εργασίες  για την εύρυθμη λειτουργία της άνω αντλίας  (MCR-262 PK) .  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως δαπάνης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 8.300,00€  πλέον ΦΠΑ 24 %   ποσού  1992,00€.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,   19 -10 -2018  και ώρα 10:00 πμ επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg