Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για το έτος 2023 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για το έτος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Υποστήριξη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη συνεχή εναρμόνιση του με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β΄ και την σχετική πιστοποίηση του για το έτος 2023».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι  1.800,00 €  +  ΦΠΑ 24%  (432,00 €) ήτοι σύνολο 2.232,00 € (Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Σεπ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg