Είστε εδώ

Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Την με αριθμ. πρωτ. 149130/Ζ1/02.11.2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021» θα τη βρείτε εδώ

Την υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1/19.06.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2549 Β΄) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.» θα τη βρείτε εδώ

Επιπλέον την υπ’ αριθμ. 87763/Ζ1/07.07.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2766 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549).» θα τη βρείτε εδώ

Current Style: Βασικό