Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Την υπ΄ αριθμ 69980/Ζ1/22.06.2023 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.» (ΦΕΚ 4002/Β/22.06.2023) θα τη βρείτε εδώ.

Current Style: Βασικό

espa.jpg