Δημόσια Λογοδοσία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δημόσια Λογοδοσία

Σχεδιασμός

&

Απολογισμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2020

Ακολουθώντας μια διαδικασία πολυεπίπεδης εσωτερικής διαβούλευσης η κοινότητα και τα θεσμικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέταξε τον πενταετή Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014 – 2020.

 

Απολογισμοί Προηγούμενων Πρυτανικών Αρχών

Κατά την ολοκλήρωση της θητείας της, η προηγούμενη Πρυτανική Αρχή, συνέταξε απολογισμό πρυτανικής θητείας.

 

Ετήσιος Απολογισμός Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συντάσσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου την ετήσια έκθεσης απολογισμού δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Εσωτερικός

Κανονισμός

&

Οργανισμός

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 155/2009, ΦΕΚ 197/01.10.2009 τ.Α΄)

Η δομή και σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η λειτουργία και οι διαδικασίες ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης και των Ειδικών Επικουρικών (προς τα Όργανα) Επιτροπών, εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιγράφει τις κατηγορίες Προσωπικού και τα καθήκοντά τους. Εξειδικεύει επίσης ζητήματα σπουδών και φοίτησης, Τίτλων τιμής, εθιμοτυπίας και σειρά άλλων ζητημάτων ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Πραγματοποιείται επιπλέον χρήση των διατάξεων του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν περιλαμβάνει τις σχετικές προβλέψεις.

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 145/2007, ΦΕΚ 184/02.08.2007 τ.Α΄)

Η διάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι αρμοδιότητες των επιμέρους δομών και η προβλεπόμενη στελέχωσή τους, περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό.

Εκτέλεση

Προϋπολο-

γισμού

Υποχρέωση σε, όρους διαφάνειας, αποτελεί για τους φορείς του δημοσίου, η δημοσιοποίηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 31/10/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 41068 / 13-11-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 30/09/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 36035 / 17-10-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 31/07/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 27672 / 11-08-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 30/06/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 21283 / 06-07-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 31/05/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 18534 / 14-06-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 30/04/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 12697 / 11-05-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 31/03/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 10497 / 11-04-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 28/02/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 6124 / 13-03-2023

Οικονομικό Έτος 2023 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2023 - 31/01/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 3441 / 15-02-2023

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/12/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 1070 / 18-01-2023

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 30/11/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 34829 / 12-12-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/10/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 30846 / 14-11-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 30/9/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 27547 / 19-09-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/8/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 20662 / 13-09-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/7/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 18741 / 08-08-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 30/6/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 16528 / 12-07-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/5/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 13473 / 09-06-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 30/4/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 10187 / 11-05-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/3/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 8616 / 12-04-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 28/2/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6575 / 18-03-2022

Οικονομικό Έτος 2022 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2022 - 31/1/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 3242 / 15-02-2022

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 933 / 20-01-2022

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/10/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 24040 / 05-11-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 30/09/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 20700 / 08-10-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/08/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 17452 / 06-09-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 30/06/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 14033 / 09-07-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/05/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 11547 / 08-06-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 30/04/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 9273 / 12-05-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/03/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 7177 / 12-04-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 28/02/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 5130 / 09-03-2021

Οικονομικό Έτος 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/01/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2877 / 10-02-2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/12/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 807 / 13-01-2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/11/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 26698 / 07-12-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 24082 / 09-11-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/09/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  20812 / 14-10-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/08/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  16873 / 08-09-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/07/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  15412 / 07-08-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/06/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  13094 / 08-07-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/5/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  10072 / 04-06-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/4/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  8437 / 08-05-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/3/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  7212 / 09-04-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 29/2/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  5138 / 12-03-2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/1/2020

Αριθμ. Πρωτ.:  2787 / 14-02-2020

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/12/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  306 / 13-01-2020

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 30/11/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  17907 / 05-12-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/10/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  15761 / 06-11-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/9/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  13635 / 07-10-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/8/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  11838 / 09-09-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/7/2019

Αριθμ. Πρωτ.:  11006 / 06-08-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 30/6/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 9361 / 08-07-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/5/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 7888 / 10-06-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 30/4/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 6150 / 09-05-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/3/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 4677 / 09-04-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 28/2/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 3135 / 13-03-2019

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού απο 1/1/2019 - 31/01/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1648 / 12-02-2019

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού απο 1/1/2018 - 31/12/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 296 / 16-01-2019

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 30/11/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 14940 / 11-12-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/10/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 12146 / 7-11-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 30/9/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 10151 / 9-10-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/8/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 8307 / 11-9-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/7/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 7357 / 8-8-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 30/6/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 6005 / 5-7-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/5/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 4342 / 8-6-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 30/4/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3122 / 8-5-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/3/2018

Aριθμ. Πρωτ.:  2114 / 4-4-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 28/2/2018

Aριθμ. Πρωτ.:  1517 / 8-3-2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 31/1/2018

Aριθμ. Πρωτ.:  832 / 7-2-2018

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2017 - 31/12/2017

Aριθμ. Πρωτ.:  75 / 10-1-2018

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2017 - 30/11/2017

Aριθμ. Πρωτ.:  7595 / 5-12-2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2017 - 30/9/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  5870 / 6.10.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2017 - 31/8/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  5156 / 7.9.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/7/17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αριθμ. Πρωτ.: 4837 / 8.8.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/7/17

Αριθμ. Πρωτ.: 4837 / 8.8.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 30/6/17

Αριθμ. Πρωτ.: 4145 / 6.7.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/5/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 3494 / 7.6.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 3/4/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 2258 / 5.5.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/3/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 1529 / 5.4.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 28/2/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 905 / 7.2.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/1/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 383 / 3.2.2017

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/12/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 39 / 11.1.2017

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/11/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 10535 / 9.12.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/10/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 9135 / 4.11.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/9/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 8038/6.10.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/8/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 7335/8.9.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/7/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 6876/12.8.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/6/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 5316/6.7.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/5/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 4290/9.6.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/4/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 3497/17.5.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/3/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 2511/7.4.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 29/2/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 1426/9.3.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/1/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 937/19.2.2016

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/12/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 183/15.1.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/11/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 10175/9.12.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/10/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 8540/10.11.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/9/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 7145/8.10.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/8/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 6280/8.9.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/7/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 5806/5.8.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/6/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 4900/7.7.2015

Current Style: Βασικό

espa.jpg